plouznice-2014-first-day-111
5stranka
DCIM/100MEDIA/DJI_0637.JPG
plouznice-2014-first-day-180
previous arrow
next arrow

BAŽANT OBECNÝ

(Phasianus colchicus)

skupinový lov

Kuřata bažanta obecného a lovecky stále oblíbenější orebice odchováváme v rozsáhlích voliérách od stáří jednoho dne. Do volné přírody vypouštíme bažanti jič koncem měsíce června, ve stáří osmi týdnů. Můžeme tak nabídnout k lovu zvěř dostatečně vyspělou a plně přepeřenou. Díky pestré skladbě porostů a vhodným přírodním podmínkám se nám daří vytvořit atmosféru lovu ve volné přírodě, kde každý lovec může prožít lov vysoko táhnoucího kohouta, nebo prokázat pohotovou reakci při letu kohouta lesním průsekem.

Minimální počet střelců: 5*
Max. počet střelců: 16
Minimální výřad: 150 kusů
Cena za bažanta obecného a orebici na výřadu 500 Kč

Individuální lov

Nabídka je určená všem milovníkům loveckých psů, hledajících v dnešních podmínkách polních honiteb jejich tradiční lovecké uplatnění, nebo těm lovcům, kteří chtějí lov bažanta prožít v komornější atmosféře. Vlastní lov probíhá šouláním za účasti dvou až tří lovecky upotřebitelných psů – možno i vlastních a tří honců. Doporučený počet lovců jsou tři. Tento individuální loc je možné kombinovat také s lovem králíka divokého.

Cena za bažanta obecného a orebici na výřadu 500 Kč